Bơm màng khí nén BSK - USA

Còn hàng

Liên hệ

Bơm màng khí nén BSK - USA

- Bơm màng khí nén dùng trong môi trường yêu cầu cao về phòng chống cháy nổ, môi trường phòng sạch .....

- Bơm màng khí nén  dùng để bơm dầu, hóa chất mạnh, bơm bùn, bơm bột .....

- Bơm được dùng rộng rãi trong ngành xử lý khí thải, bơm bột trong nhà máy hóa chất, nhà máy in ......

BẢNG THÔNG SỐ BƠM BSK – USA

  1.  MODEL : BP15 XX -XXXX -X

B

P

15

XX

X

X

X

X

X

 

Center body

 

Housing material

Seat material

Ball material

Diaphragm material

o-ring material

Port

 

 

 

PP- polypropylene

P- polypropylene

9- Santoprene

9- Santoprene

1-NBR

A-BSP(thread)

 

polypropylene

 

SS- stainless steel

S- stainless steel

T- PTFE

T- PTFE/santoprene

4-PTFE(cover)

B-NPT

 

 

 

CS-carbon steel

AL- Aluminum

S- stainless steel

B-NBR

5-FKM

 

 

 

 

AL- Aluminum

 

B-NBR

 

 

 

 

THÔNG SỐ BƠM

  • Áp suất khí làm việc: 0.15 – 0.69 Mpa
  • Áp suất khí tối đa :     0.69 Mpa
  • V max :                            45.3 lpm
  • Kích thước hạt Max :   2.5mm
  • Độ ồn:                               75 dB
  • Trọng lượng :

+  Plastic :                2,4 kg

+ stainless steel : 5.5 kg

+ carbon steel    : 5.5 kg