VÌ SAO CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ Ở VIỆT NAM CHƯA PHÁT TRIỂN?

VÌ SAO CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ Ở VIỆT NAM CHƯA PHÁT TRIỂN?

Đồng Hữu Cảnh 30/12/2019
Từ Nhật Bản, ông Đỗ Mạnh Hồng, công tác tại Đại học Obirin (Tokyo, Nhật Bản) đã trả lời bạn đọc buổi giao lưu trực tuyến về chủ đề nêu trên. Là người đã và đang nghiên cứu đề tài này nhiều năm nay, ông Hồng đã phần...
NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA VIỆT NAM

NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA VIỆT NAM

Đồng Hữu Cảnh 22/10/2019
Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên vật liệu, phụ kiện, phụ tùng linh kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, chế biến, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh là tư liệu sản xuất hoặc sản...