Chính sách thanh toán

1. Thanh toán qua tài khoản ngân hàng 

- Với những mặt hàng có hợp đồng thi công lắp đặt thanh toán theo tiến độ  mà hai bên đã cam kết trong hợp đồng.

- Với những mặt hàng bán lẻ, giao hàng bằng giao hàng chuyển phát thì bên mua phải thanh toán 1 phần giá trị hàng hóa, phần còn lại thanh toán cho bên chuyển phát khi nhận và kiểm tra hàng hóa.

2. Thông tin tài khoản:

Tên tài khoản: Công ty TNHH kỹ thuật IPF Việt Nam

Tài khoản số :11610000238886, tại ngân hàng BIDV - chi nhánh Hoài Đức