Phiên kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc

Phiên kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc

Đồng Hữu Cảnh 03/11/2020
Phiên kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc Hải Phòng Địa điểm: Tầng 1- Tòa nhà Sở Khoa học và Công nghệ, số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng Thời gian: 03/11/2020 - 03/11/2020 Thực hiện dự án “Xúc tiến kết nối cung...