THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI

Còn hàng

250.000.000₫

Hệ thống xử lý khí thải -Đường kính tháp D2800 mm , chiều cao H= 6500 mm.  - Lưu lượng xử lý 20.000 - 25.000 m3/h - Vật liêu: nhựa PVC , nhựa PP.... - Ứng dụng: xử lý khí trong nhà máy như khí  hơi hóa chất dây chuyền mạ, dây cruyền nung , dây chuyền sơn..... Tạo không khí sạch đảm bảo TCVN.  

Hệ thống xử lý khí thải

-Đường kính tháp D2800 mm , chiều cao H= 6500 mm. 

- Lưu lượng xử lý 20.000 - 25.000 m3/h

- Vật liêu: nhựa PVC , nhựa PP....

- Ứng dụng: xử lý khí trong nhà máy như khí  hơi hóa chất dây chuyền mạ, dây cruyền nung , dây chuyền sơn..... Tạo không khí sạch đảm bảo TCVN.

 

Sản phẩm liên quan