Ống nhựa PP/PVC

Còn hàng

Liên hệ

Ống nhựa PP/PVC

- Là sản phẩm dduocj làm từ nhựa PP/PVC bao gồm sản phẩm đúc, và sản phẩm gia công từ nhựa tấm tùy theo hình dạng kích thước ống

- Ống có khả năng chống chịu hóa chất, chịu nhiệt đến 90 độc C. không độc hại 

- Cung cấp theo sản lượng lớn 

Ống nhựa PP/PVC

- Là sản phẩm dduocj làm từ nhựa PP/PVC bao gồm sản phẩm đúc, và sản phẩm gia công từ nhựa tấm tùy theo hình dạng kích thước ống

- Ống có khả năng chống chịu hóa chất, chịu nhiệt đến 90 độc C. không độc hại 

- Cung cấp theo sản lượng lớn 

Sản phẩm liên quan