Bộ chỉnh lưu mạ điện cho kim loại quý

Còn hàng

Liên hệ

Bộ chỉnh lưu mạ điện cho kim loại quý

- Dải điện áp đầu vào: 1 phase 220V /50Hz 

- Ổn định dòng điện đầu ra : <2%

- Ổn định điện áp đầu ra: < 1%

- Hiệu suất máy > 80% 

-Giá trị dòng giới hạn trong phạm vi 5%

- Giá trị điện áp giới hạn trong phạm vị 1V

Bộ chỉnh lưu mạ điện cho kim loại quý

- Dải điện áp đầu vào: 1 phase 220V /50Hz 

- Ổn định dòng điện đầu ra : <2%

- Ổn định điện áp đầu ra: < 1%

- Hiệu suất máy > 80% 

-Giá trị dòng giới hạn trong phạm vi 5%

- Giá trị điện áp giới hạn trong phạm vị 1V

+ Ứng Dựng :

- Chủ yếu dùng để mạ sản phẩm kim loại quá như vàng, bạc

- Mạ sản phảm khuyết tật nhỏ 

Sản phẩm liên quan