Xử lý môi trường tại làng nghề thủ công mỹ nghệ

Hiện nay ở nước ta có rất nhiều làng nghề thủ công mỹ nghệ có truyền thống lâu đời, mang lại giá trị kinh tế- văn hóa rất lớn. Làng nghề thủ công mỹ nghệ đó đem lại công ăn việc làm  cho người dân xung quanh đó. Đem lại giá trị văn hóa truyền thống, là các điểm du lịch cho khách trong và ngoài nước đến thăm quan cũng như học hỏi về những mô hình sản xuất. Ngoài những giá trị kinh tế- văn hóa của chúng mang lại, thì nó cũng phát sinh một số những vấn đề môi trường xấu ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động,đến người dân sinh sống quanh khu vực làng nghề.  Vấn đề phát sinh như khí thải  phát sinh trong quá trình làm việc như khí thải về mài, chà nhám  , hoặc sơn trang trí sản phẩm......

Quá trình hoàn thiện sản phẩm là quá trình phát sinh nhiều bụi và khí thải, nó chiếm hết trong mọi quy trình hoàn thiện sản phẩm. Quá trình mài và chà nhám sẽ phát sinh bụi, quá trình sơn phát sinh bụi và mùi dung môi. Quá trình sơn phát sinh nhiều hay ít còn phụ thuộc vào tay nghề sơn, độ dày lớp sơn ,độ bóng lớp sơn. Sơn càng dày,độ bóng càng cao thì quá trình sơn càng phát tán nhiều bụi.

Vì vậy sự cần thiêt của việc thu gom và xử lý bụi cho quá trình sơn là cần thiết. Việc thu gom bụi nó đảm bảo về môi trường làm việc, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Xử lý bụi góp phần đảm bảo môi trường xung quanh nơi làm việc. 

Việc xử lý bụi và mùi nó trải qua quá trình thu gom bụi, sau đó là dập bụi và hấp phụ mùi để đưa khí thải ra môi trường là khí sạch đảm bảo về tiêu chuẩn.

Công ty TNHH kỹ thuật IPF Việt Nam sẽ tư vấn và cung cấp giải pháp tốt nhất cho bạn để có được môi trường làm việc tốt nhất. Liên hệ hotline:0975.360.629 

TAGS :

lọc khí thải

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: