Xử lý môi trường tại làng nghề thủ công mỹ nghệ

Xử lý môi trường tại làng nghề thủ công mỹ nghệ

Đồng Hữu Cảnh 20/07/2022
Hiện nay ở nước ta có rất nhiều làng nghề thủ công mỹ nghệ có truyền thống lâu đời, mang lại giá trị kinh tế- văn hóa rất lớn. Làng nghề thủ công mỹ nghệ đó đem lại công ăn việc làm  cho người dân xung quanh đó. Đem lại...